ARVOYHTIÖT - onko 2022 arvon vuosi?

12.02.2022

Korkea arvo ei ole arvokasta, vai miten se nyt meneekään

Nyt arvo-yhtiöitä salkkuun huutaa moni! Miksi? 

No kun inflaatio kiihtyy, niin sen hillitsemiseksi korkoja nostetaan ja tämän seurauksena epävarmuus markkinoilla lisääntyy ja yhtiöiden kurssit ottavat hittiä.  Etenkin velkaisiin, yli-arvostettuihin kasvuyhtiöihin liitetään tällöin merkittävä down side riski.

Vaikka konkretiaa korkojen noston suhteen ei olla vielä nähty, niin pörssi ennakoi tulevaa ja niinpä useamman, esim. juuri listatutuneen kasvuyhtiön kurssit kääntyivät laskuun tammikuussa, joidenkin jo viime vuoden puolella. Onko tämä kuinka pysyvä ilmiö, jää nähtäväksi. 

Missä siis turvasatama ja onko sellaista? 

Moni kysyykin onko nyt arvo-osakkeiden aika ja saa vastaukseksi hyväksyviä nyökkäyksiä. Having said that, huomioitava, että arvo-osakkeet ovat tyypillisesti syklisiä yhtiöitä ja eivät suinkaan ole riskittömiä.

Jos nuo edellä mainitut uhat toteutuisivat, niin vahvoilla olisivat oman alansa markkinajohtajat, joilla hinnoitteluvoimaa ja vähän velkataakkaa, matala P/B ja P/E ja vielä hyvä osinkotuottoprosentti.

Poikkeus vahvistaa säännön, matala P/E -luku ei aina ole peruste arvoyhtiölle, varsinkaan kun puhutaan voimakkaasti syklisistä yhtiöistä. Esim. Outokumpu on tyypillisesti ollut yhtiö, jota pitäisi ostaa silloin kun sillä menee huonosti, P/E on korkea ja kurssi sen myötä romahtanut ja sitten vain odottaa, että teräkesen hinta taas muuttuu kummulle suotuisaksi. Näin totesi Sauli Vilén muutamia vuosia sitten Heikkilä & Vilén showssa.  

Itse otin riskiä ja aloitin lisäämään Outokumpua jo 24.2.2020 hintaan 2,10 -2,50 €:n (P/E oli korkea, en enää muista mitä), koska kun sykli muuttuu suotuisaksi teräksen hinnan muutosten vuoksi, niin Outokummun kurssi nousee ja P/E kääntyy laskuun. Lisäsin vielä 2021 syksylläkin 5,50€ hintaan kun yhtiön tulevaisuus näytti valoisalta. Kurssi onkin jo käväissyt yli 6€:n ja voi se hyvinkin nousta 8-9€:n. Sitten voi miettiä onko aika kotiuttaa osa voitoista. 2017 myin viimeksi onnistuneesti hintaaan 9,50 kun monet ostivat matalan P/E luvun perusteella. Aina ei käyt näin hyvin!

Onko joku sanonut, että arvosijoittaminen olisi helppoa, heh!

Onko rotaatio jo alkanut, eli siirtyykö raha kasvuyhtiöiden sijaan arvoyhtiöihin? Jos viimeaikaista kurssikehityst katsoo, niin vaikea sanoa, kun tuntuu, että nyt juuri kaikki laskee yleisen sentimentin mukana. Hiukan yleistäen voitaneen todeta, että kasvuyhtiöt laskeneet arvoyhtiöitä enemmän.

Mitä ovat arvoyhtiöt ja miten ne määritetään?

Arvo-osake = yhtiö, jonka kurssin markkina on hinnoitellut alle yhtiön todellisen arvon, ts. yhtiö, joka eri mittarein mitattuna on halpa.

Yhtiön arvoa voi tarkastella P/B-luvun kautta, joka kuvaa osakkeen hinnan suhdetta oman pääoman tasearvoon. Jos P/B-luku on alle yksi, osakemarkkinat ovat hinnoitelleet osakkeen matalammalle kuin osakkeenomistajille kuuluva taseen nettovarallisuus.

Arvo-osakkeen määritelmässä käytettäviä mittareita:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
  • P/S = hinta per liikevaihto
  • Osinkotuotto-%

Etenkin, jos korot nousevat, tulevat korkeammalla arvostettujen osakkeiden arvostuskertoimet hieman alas. Ts. korkojen nousu rankaisee eniten korkean arvostustason kasvuyhtiöitä, eikä sillä ole vaikutusta arvo-osakkeisiin. Tällöin arvo-osakkeet suhteellisesti hyötyvät.

Mistä arvo-osakkeita löytyy? Analyytikoiden mukaan eniten rahoitus-, materiaalit- ja energiasektoreilta. Nämä osakkeet hyötyvät inflaatiosta ja korkojen noususta. Mikäli inflaatio laukkaa korkealla ja korot nousevat 2022, on arvo-osakkeilla mahdollista tuottaa muuta markkinaa paremmin.

No mitäs nyt sitten...  

Aloitetaan tunnuslukujen skriinaaminen ja valitaan arvoyhtiöitä salkkuun? Noh, eihän tämä tietenkään näin yksinkertaista helppoa ole, joten lainaan tähän sijoittaja.fi sivuston Timo Heikkilän artikkelista seuraavan, kun en todellakaan itse taida tätä paremmin selvittää:

"ARVO-OSAKKEEN OMINAISUUDET

Harva yhtiö on aina arvo-osake, sillä arvostusluvut muuttuvat ajassa. Jos osakkeen arvostusluvut ovat kroonisesti matalat, on siihen aina syynsä. Yhtiö voi toimia toimialalla, jonka markkina laskee. Yhtiön tulos voi laskea rakenteellisista syistä tai yhtiöön voi kohdistua riskejä, joihin markkinat ovat varautuneet.

Tyypillisesti arvo-osakkeet ovat syklisiä. Syklisten osakkeiden tulos heittelee voimakkaasti taloussuhdanteiden mukaan. Rationaalinen sijoittaja ottaa tämän huomioon hinnoitelleessaan osaketta.

Arvo-osakkeet ovat usein myös käänneyhtiöitä. Esimerkiksi yhtiön tulos on laskenut usean vuoden ajan, minkä seurauksena osakekurssi on vajonnut matalalle. Markkinat ovat menettäneet uskonsa yhtiöön ja myös arvostuskertoimet ovat laskeneet alhaiselle tasolle. Mikäli yhtiö saa tuloksensa käännettyä takaisin kasvu-uralle, on edessä usein merkittävä kurssinousu.

Arvo-yhtiöt voivatkin siten tarjota korkeaa tuottoa. Arvo-osakkeisiin sijoittaessa tulee huomioida, ettei jää kiinni yhteen sijoittajan yleisimmistä virheistä, arvoansaan. Pitkässä juoksussa arvo-osakkeisiin sijoittamalla onkin saanut hieman markkinaindeksiä parempaa tuottoa.

Syklisyydestä, käänneyhtiöstatuksesta ja muista edellä mainituista syistä johtuen arvo-osakkeet ovat keskimääräistä riskisempiä." - by Timo Heikkilä

Mikäli tämmöisen yhtiön "löytää", niin epävarmoina aikoina riski on kuitenkin matalampi kuin korkeasti hinnoitelluilla tulevaisuuden kasvuun voimakkaasti luottavilla kasvuyhtiöillä. Epävarmoina aikoina (koronnousut ja inflaatiopeikko) arvoyhtiö lyö todennäköisemmin indeksituoton.

Tiivistetysti koronnostoihin liittyen: Korot eivät samalla tavalla haittaa arvostusmittareiden perusteella edullisesti hinnoiteltuja arvo-osakkeita ja sijoituskysyntä voi jopa nostaa niiden hintoja korkojen noustessa

17.1.2022 KL:stä osui silmiini pari listausta tämän hetken arvo-yhtiöistä (kuvat alla). HUOM. Tilanne elää tulosjulkistusten ja aina myös ajan myötä. Arvosijoittaminen ei ole "osta ja pidä" -strategia.


Arvosijoitttaminen ei ole kasvusijoittamisen vastakohta

Arvo-osakeen arvo perustuu pääasiassa tasaiseen tulokseen ja osingon maksuun eikä niinkään tulevaisuuden kasvuun ja tulevaisuuden kasvaviin osinkoihin. Silti myös arvosijoittajan salkusta löytyy kasvuyhtiötä. 

Random Walker: "Arvosijoittaja, joka jättää kasvuyhtiöt huomiotta on kuin pokerinpelaaja, joka jättää yhden kortin kädestään katsomatta. Moderni arvosijoittaja ei kuitenkaan maksa kasvusta täyttä hintaa. Mieluiten hän haluaa kasvun ilmaiseksi. Moderni arvosijoittaja eroaa kasvusijoittajasta kuitenkin siinä, ettei hän sijoita koskaan todella epävarman kasvupotentiaalin omaaviin yhtiöihin. Kasvun tulee siis olla paitsi alennuksessa, myös todennäköisesti saavutettavissa."

Omista salkuista löytyy kasvuyhtiöistä yhtiöitä, joilla on jo liikevaihtoa, ei pelkkää tarinaa: Aiforia, Kempower, Meruspower ja Modulight. Olen siis ostanut näitä "alesta" listautumisanneista. Nyt katselen laskumarkkinaa ja seurailen milloin saisin lisättyä kasvua edullisesti.

Arvokas on halpa, tai halpa on arvokas, same but different

Hah haa, kaiken kaikkiaan vähän nurinkurista, korkea arvostus ei siis tarkoita, että yhtiö on arvoyhtiö. Arvo -sanan käyttö voi todella sotkea pään, ainakin minun pääni on alkuun sotkenut. Paradoksaalisesti halpa onkin arvokas!

Pahoittelut, jos ajatuksenvirtani oli sekavaa. Summa summarum, sanoisin, että salkuissa on hyvä olla aina muutamia arvo-osakkeita ja kasvuosakkeita oman riskinsietokyvyn mukaan. Itselätäni juuri tällä hetkellä kuvien arvoyhtiöistä löytyy: TietoEvery, Outokumpu, SieviCapital, Citycon, YIT ja Nordea. 

Arvon mekin ansaitsemme!