OSAKESÄÄSTÖTILI

14.01.2024

Osakesäästötili, piensijoittajalle uhka vai mahdollisuus?

Kun osakesäästötili (OST) vuoden 2020 alussa tuli mahdolliseksi, pyrin ensin perehtymään sen sääntöihin, sen sekä hyviin, että huonoihin puoliin. Kaiken tiedonkeruun jälkeen hiukan yksinkertaistaen ajattelin, että kyllä tuokin pitää avata. Voisin tehdä kauppoja kymmeniä viikossa miettimättä sitä, että verottaja vetäisi omansa heti välistä. Tämähän olisi siis oiva treidaustili! 

Minä, joka en juuri koskaan ollut spekuloinut osakkeilla tai tehnyt ns. lyhyttä kauppaa, voisin testata olisiko minusta edes pienessä mittakaavassa "treidaajaksi"  ja siten voittoa tekemällä (tietenkin voittoa, heh) kasvattaa tilin saldoa. Enhän minä nyt tappioita tee, mitä ne ovat!?! 

Aika pian huomasin, että ei minusta ole analysoimaan (lue arvaamaan) mikä yhtiö lyhyellä aikavälillä, momentum tai ns. tekninen analyysi (jota en hallitse lainkaan) huomioiden nousisi. Lyhyenä aikavälinä pidin 1vrk - 1kk.

Suunnitelma, mikä se on?

Alku oli hankalaa, eikä itselleni ihan heti auennut, että mitä tämän tilin kanssa teen tai miten toimin.  Ei siis ollut OST:n suhteen oma suunnitelma ihan tikissä, saati loppuun asti mietitty.

Sanotaan, että sijoittamiseen liittyen kaikkien pitäisi tehdä sijoitussuunnitelma ja miettiä siihen liittyen oma strategia ja taktiikka. No en ollut miettinyt tätä OST:n suhteen tai alkuun en ainakaan tarpeeksi!

 Kuitenkin ennen kuin pohdin suunnitelmaa ja sen strategiaan ja taktiikkaan liittyviä asioita, niin kertaanpa tähän OST:n ominaisuudet, huonot ja hyvät puolet, jotka hyvä pitää mielessä, kun tämän tilin kanssa askartelee. Lähde: Sijoittaja.fi -sivuston artikkeli.

Osakesäästötili pähkinänkuoressa:

Osakesäästötilillä halutaan kannustaa sijoittamaan pörssiosakkeisiin ja kasvattamaan näin omaa varallisuutta.

Osakesäästötilin verotus on edullisempi kuin arvo-osuustilin kautta tehdyissä sijoituksissa.

 • Säästäjä ei maksa veroja pörssiosakkeiden osingoista tai myyntivoitoista. Verot maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä. Varoja nostettaessa pääomatuloksi lasketaan tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista

 • Osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voi sijoittaa vain listattujen yhtiöiden osakkeisiin, ei esimerkiksi ETF:iin.

 • Osakesäästötilille voidaan siirtää vain rahaa, tilille ei voi siirtää osakkeita, rahasto-osuuksia tai muuta varallisuutta.

 • Tilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tilillä olevien sijoitusten määrä voi kuitenkin nousta asetettua rajaa korkeammaksi osinkojen ja osakkeiden arvonnousun myötä. (Tämä lienee tavoite👌)

Osakesäästötilin huonot puolet

 • Osakesäästötilille hyväksytään vain pörssiosakkeet (ETF:iä ja rahastoja ei hyväksytä)
 • Osakesäästötili tavallaan kannustaa riskisijoittamiseen, koska matalariskisempiä korkorahastoja tai ETF:iä ei hyväksytä
 • Osakesäästötili ohjaa vajavaiseen omaisuusluokkahajautukseen (mukana vain osakkeita)
 • Osakesäästötilin tappiot ovat vähennyskelpoisia vasta, kun tili lopetetaan. 
 • Osakesäästötilillä on poliittinen 50 000 euron katto
  • Kapitalisaatiosopimuksissa, sijoitusvakuutuksissa ja rahastoissa ei ole sijoituskattoa

Osakesäästötilin hyvät puolet

 • Piensijoittajan verokohtelu yhdenmukaistuu rahastoihin, sijoitusvakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin nähden
 • Yksityishenkilöiden kiinnostus osakesijoittamiseen lisääntyy
 • Suomalaisten osakesäästäjien osakesalkkujen hajautus mahdollisesti tehostuu
 • Suomalaisten varallisuus tulee kasvamaan korkoa korkolle -efektin kautta

Strategia ja taktiikka

Tuttuja termejä armeijasta tai yritysmaailmasta, vaan sijoittamisessakin taktisten päätösten/toimien taustalla olisi hyvä olla jokin strategia ts. jonkilainen sijoitussuunnitelma tavoitteineen. Kuvan jaottelua ja oikean reunan kysymyksiä voi hyvin vähän muokkaamalla soveltaa myös sijoittamisessa oman strategian ja taktiikan suunnittelussa (kuva poimittu yrityksen strategiaa käsittelevästä artikkelista).

Joku voi tähän sanoa, että hölynpölyä, tavoitehan on tietenkin kasvattaa pääomaa, tehdä sijoituksilla voittoa ja sitä tehdään käymällä kauppaa osakkeilla ja laittamalla säästöt osakkeisiin. Uskallan kuitenkin väittää, että tyylejä ja tapoja voi olla useita ja on hyvä pohtia mikä itselle sopii parhaiten.

Strategian laaja näkemys: Strategia kattaa laajemman, kokonaisvaltaisen suunnittelun. Siihen liittyy esim. sijoittamisen pitkän aikavälin tavoitteet ja varojen käytön suunnittelu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Pitkän aikavälin suunnittelu: Strategia keskittyy päätöksiin ja suunnitelmiin, jotka vaikuttavat osakesalkun pitkän aikavälin menestykseen. Miksi ja mitä: Se vastaa kysymyksiin kuten "Miksi osakesalkku on olemassa?" ja "Mitä sillä haluan saavuttaa? 

Taktiikka on kapeampi näkökulma: Taktiikka on rajatumpi ja liittyy lyhyen tai keskipitkän aikavälin päätöksiin ja toimiin. Toimenpiteet: Taktiikka keskittyy siihen, miten saavutetaan strategiset tavoitteet. Se siis liittyy konkreettisiin toimenpiteisiin ja päätöksiin. Miten: Taktiikka vastaa kysymykseen: "Miten voimme saavuttaa strategiset tavoitteet?" 

Aika monella, varsinkin nuorella, pitkän aikavälin tavoite voi olla, että kasvattaa osakevarallisuutta niin, että se tuo elämään joskus myöhemmin valinnan vapautta ja turvaa, jopa taloudellista riippumattomuutta. 

Miten ja  millä taktiikalla omiin tavoitteisiin voi päästä? Taktinen keino voi olla esim. oman tieto-/taitotason nostaminen opiskelemalla sijoittamista alan kirjallisuutta lukemalla tai kuuntelemalla hyviä podcasteja. Taktinen keino on myös itsensä kehittäminen ammatillisesti ja siten saada omaa tulotasoa nostettua, jotta rahaa riittäisi enemmän myös sijoittamiseen/säästöasteen nostoon.

Yksi taktinen keino on avata OST. Siinä hyötyy erinomaisesti korkoa korolle ilmiöstä ja sen säännöt ikään kuin pakottavat säästämään osinkotulot ja myyntivoitot (bruttona), kun on taktisesti järkevää sijoittaa ne aina edelleen, eikä nostaa rahaa kesken kaiken (maksaa välissä veroa) kuin pakottavasta syystä. -> Sijoita OST:lle vain raha, jota et tarvitse vaikka kymmeneen vuoteen.

Taktisesti turhaa riskinottoa kannattaisi OST:n sijoituksissa välttää, kun tappioita ei nykysääntöjen mukaan voi vähentää ennen kuin lopettaa koko tilin. Huono menestys sijoittamisessa johtuu pääsäänttöisesti omasta itsestä ja tehdyistä virheistä. Minimoimalla riskejä, välttää myös virheitä. Mutta jep, jos ei tee koskaan virheitä, ei opi. Joten sopivassa määrin riskiä on ok, kun omat taidot ensin kehittyy ja riskinsietokyky kasvaa.

Oma OST, miten on mennyt per vuosi ja millä strategialla/taktiikalla? 

Ensimmäisenä vuotena 2020 sijoitin tilille 37K euroa ja siellä oli 13 yhtiötä, joista samaisen vuoden lopussa jäljellä oli enää 9. 

Koska oma suunnitelma ei ollut ihan selvä, niin alkuun "kokeilussa" oli sellaisia käänneyhtiöitä kuin Ilkka, Suominen ja Fiskars. Stockmanniakin olin ostanut sinne 0,95€ hintaan. Ajatuksena tietenkin, että nämä lähtevät hyvään nousuun. Ilkka ja Suominen taisivat olla myös hyviä osingon maksajia. Stockmannin olisi tuolla hankintahinnalla voinut pitää (jälkiviisautta), mutta juuri sen myin pois jo ennen vuoden vaihdetta.

Tänä päivänä vuoden 2020 sijoituksista jäljellä salkussa on ainoastaan CapMan, jonka menestykseen ja hyvään osingonmaksukykyyn olen uskonut viime vuoden loppuun asti, kunnes sijoittajat yllättäneen osinkopolitiikkansa muutoksen myötä tapahtui kurssissa käänne. Sen verran kovaan kurssiin olin tätä OST:lle luottavaisena lisäillyt vuosien aikana, että CM on nyt tilillä tappiolla, tosin ihan niukasti, kun huomioin kolmelta vuodelta tälle tilille bruttona yht. n. 1.500 € tulleet osingot.

Vuoden 2020 OST:n päätösarvo oli 40.429 euroa. Menestys ei päätä huimannut, mutta tähän käytettyyn aikaan ja energiaan nähden kuitenkin plusmerkkinen kehitys, joten taputin tästä itseäni olalle.

Ensimmäisen vuoden strategiani ei ainakaan ollut "OSTA JA PIDÄ", ennemminkin "OSTA JA SÄHLÄÄ"!

Vuonna 2021 OST:lläni kävi kääntymässä UPM, Outokumpu ja Harvia. Kaikista kotiutin pikkiriikkisiä voittoja ja hiukan osinkoja. Uutta rahaa laitoin sisään 8.000 €, jolloin sijoitettu pääoma nousi 42.700 euroon.

Näin jälkeenpäin muistelisin, että myin noiden em. yhtiöiden osakkeet aika pian, koska halusin tilin sisällä rahaa pariin ulkomaiseen sijoitukseen. AMD ja NVIDIA tulivat tällöin myös OST salkkuun. AMD on vielä tänäkin päivänä tässä salkussa, mutta NVIDIAn myin OST:ltä viime keväänä, kun alkoi huimata sen nopea kasvu! Nyt jälkiviisaana voin todeta, että big mistake, koska sehän vain jatkoi huimaa nousuaan koko 2023 vuoden ajan. 

Nyt 2024 NVIDIAn kasvu YTD on 10%. Onneksi AOT:llä NVIDIAa vielä on, mutta katsotaan kuinka kauan, ehkä vielä pari vuotta.

Päätösarvo vuonna 2021 oli 79.631 euroa. 

Taktiikkana oli "HAE SUUNTTAA, ETSI JA LÖYDÄ" ja "VAIHDA PAREMPAAN". Tämä tuntui toimineen 🤔.

Vuonna 2022 sain nostettua sijoitetun pääoman arvon sallittuun max rajaan, eli 50 K euroon. Uutta rahaa laitoin sisään siis vielä hiukan vajaa 8.000 euroa.

Olin ostanut vuoden 2020 viimeisenä pörssipäivän Relaisia ja lisännytkin sitä 2021 aikana. 2022 rahastin tuosta voittoa muutaman tuhat euroa vaikka myyntini ei huippuhintaan osunutkaan. Sen kurssi lähti kuitenkin valumaan ja jatkoi valumistaan vielä myyntini jälkeen. Myös Cityconista ja Aktiasta kotiutin vähän voittoja. 

2020 kohtuu kovaan hintaan ostetut TietoEvryt sai myös lähteä pikkiriikkisellä voitolla. Parin vuoden osingot toki siitäkin jäi korkoa korolle kasvamaan. Uusina yhtiöinä 2022 tilille tulivat Netflix ja MerusPower. 

Kuten kaikki tiedämme ei mennyt hyvin vuosi 2022! Vuoden päätösarvo lisäsijoituksista ja osingoista huolimatta laski 67.770 euroon! Yksi suurista pettymyksistä oli Sievi Capital, johon olin lähtenyt mukaan jo 2020 ja lisäillyt omistusta pikkuhiljaa. Hinta tippui 2,40 eurosta 1,18 euroon ja huomaan olevani karvan yli 5.500 € tappiolla! Plussalla kumulatiivisesti olivat vain Netflix, Sampo ja NordeaSurkea vuosi, surkea tulos!

Oppi tästä vuodesta "VÄLTÄ SUUREN RISKIN OSAKKEITA OST:llä! 

2023 toivoa täynnä! Eihän nyt enää huonommin kuin 2022 voi mennä?! Heti alkuun myin loput Aktiat pienellä tappiolla, mutta osingot ja aiemmat myyntivoitot huomioiden jäin sen kanssa plussalle. Myin myös NVIDIAt ja Sammon, joista sain muutamia tuhansia voittoa. Ajattelin tuolloin, että kasvua ei näille ole ehkä enää luvassa ainakaan kovin paljon. Ensin mainitun suhteen olin totaalisen väärässä!

Myös SSAB:t myin pois, mikä saattoi pitkällä aikavälillä olla sekin virhe, kun tuota erikoislujaa terästä ei kukaan muu valmista. Noh, virheitä sattuu. Osan KH Groupia (ent. Sievi Capital) myös myin ja kyllä, tappiolla kun ajattelin, että siinä makaa ihan liian paljon rahaa odottamassa hyvin epävarmaa nousua! Parempia, potenttiaalisempiakin yhtiöitä on!

Tammi-helmikuussa myyntivoitoista tulleita varoja sijoitin mm. Microsoftiin, jonka arvo tähän päivään on noussut liki 6.000 euroa. Lisäksi tilin sisällä myynneistä ja osingoista tulleita rahoja sijoitin mm. Mandatumiin, MetsäBoardiin ja Cityconiin. Kaikissa näen enemmän upsidia ja myös tulevaa hyvää osinkovirtaa. Sorruin myös lisäämään KH Gropia mielestäni aika lailla pohjahintaan, eli alimmillaan lisäsin sitä á 0,76 euron hintaan. 

Netfilix, jota käytän lähes päivittäin on ollut OST:n tähti, eli position arvo on noussut jo 9.400 euroa. Pidän tämän edelleen, siinä on joidenkin arvioiden mukaan vieläkin potentiaalia jopa tuplaukseen. Näin hehkutti ainakin joku ulkomainen varainhoitaja taannoin. 

OST:n vuoden 2023 päätösarvo oli 85.193 euroa. Siihen nähden, että OMX Helsinki päätyi 6,6% miinukselle, voin oman OST:n 2023 vs. 2022 kehityksen +25,7% (sis. osingot ja myyntivoitot) katsoa olevan enemmän kuin ok.

Strategiaksi on alkanut muotoutua "HAE KOHTUULLISELLA RISKILLÄ KASVUA JA HYVÄÄ OSINKOVIRTAA". Taktiikkana oli "MARKKINATILANNE HUOMIOIDEN JA TILAISUUDEN TULLEN VAIHDA PAREMPAAN". 

Taktisia lyhyen aikavälin päätöksiä

Kukin voi tykönään pohtia, sopiiko oman strategian saavuttamiseksi sijoittaminen kääneyhtiöihin (vaikea laji), kasvuyhtiöihin (ei niinkään luvassa osinkovirtaa) vai oletko arvosijoittaja ja ostat yhtiöitä, jossa kasvunäkymää, mutta joita syystä tai toisesta saat ostettua ale hintaan, vai poimitko OST:lle hyvää osinkoa maksavia yhtiöitä. Eri tyllien valintaan ja taktisiin päätöksiin vaikuttaa toki aina (ainakin pitäisi vaikuttaa) kulloinenkin markkinatilanne. 

Ovatpa valintasi mitä tahansa, niin kaiken pohdinnan keskellä hajauttaminen eri toimialoihin ja toki myös riskit on hyvä miettiä, kuten aina sijoituspäätöksiä tehdessä!

Oman OST:n summa summarum 2020-2023

Osinkoja on kertynyt yht. 8.430 euroa. 

Sijoitettu 50 K euron pääoma on kasvanut uudelleen sijoitettujen osinkojen ja myyntivoittojen myötä 13.1.24 mennessä vähän reiluun 86 K euroon, eli +73,3%. 

Varmasti moni on kovalla riskinotolla päässyt paljon parempiin tuloksiin. Tätä omaa tulosta voin pitää ihan kohtuullisena, kun mietin miten vähän olen lopulta tätä tiliä seurannut tai toimenpiteitä tehnyt ja miten huonosti Helsingin pörssi on parin viime vuoden aikana kehittynyt.

Strategaini/pitkän aikavälin tavoitteeni OST:n suhteen on tuplata tai triplata omistuksen arvo. Käyttää varat jo kolmen vuoden sisällä yhden unelman toteuttamiseen. Pitkä aikaväli on minun tapauksessa OST:n avauksesta siis n. 6 vuotta.

Taktiikkani on sijoittaa kaikki tilille tulevat osingot luonnollisesti saman tien OST:n sisällä eteenpäin. Kotiuttaa tilille myyntivoittoja joistain yhtiöistä lyhyelläkin aikavälillä ja löytää tilalle paremman potentiaalin omaavia uusia sijoituskohteita. Kynnys näihin "vaihtoihin" on OST:llä matalampi kuin AOT:llä, kun ei tarvitse heti miettiä veroseuraamuksia. Joku sanoo, että ei niitä pitäisi muutoinkaan miettiä sijoittamisessa, mutta on se oma mieli vaan sellainen, että joitain tottumuksia on vaikea muuttaa!

Yritän pitää huolen, että osa salkun yhtiöistä on myös korkeaa osinkoa maksavia. Muutama potentiaalinen käänne- tai kasvuyhtiö voi myös tilillä olla, mutta tiedostan niihin liittyvän riskin, joten niiden paino ei lähtökohtaisesti ole suuri. 

OST:llä en pidä ns. laiskaa rahaa, vaan kaikki on aina viimeistä senttiä myöden sijoitettuna. Jos en keksi mitään uutta, niin hyvä osinkoyhtiö on aina lähes safe bet.  

Lopuksi

Tämän joltisenkin sekavan selvityksen jälkeen totean, että minusta OST antaa kaikille hienon mahdollisuuden hyödyntää korkoa korolle ilmiötä. Uskon, että tätä kautta jokainen voi kasvattaa varallisuuttaan, jos niin haluaa. Sentissä on miljoonan alku! 

Loistavaa, jos ja kun OST:n sijoitusrajaa nostetaan max 50 K eurosta 100 K euroon! Ymmärrän kyllä, että monelle perussijoittajalle tuo yläraja on korkea jo muutoinkin, mutta ennemmin mietin niin, että hyvä mahdollisuus kaikille piensijiottajillekin tasapäiseen verotuskohteluun. Varakkaammalla kansan osalla on ollut instituutiot ja yritykset ja kapitalisaatiosopimukset/kuoret, sijoitusvakuutukset jne. jo pitkään veroetuna. Nyt siis kaikki voivat hyödyntää OST:n veroetua! 

Ole rohkea! OST on mahdollisuus!